Cambridge centar

Opis

Opis
Škola engleskog jezika je organizovana prema principima za učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope.
Obezbjeđujemo jednake mogućnosti svim polaznicima za lični razvoj, učenje, pristup informacijama i motivišemo ih na interakciju izvan jezičkih i kulturnih granica.
Jezik se uči za život, a učenjem se razvija odgovornost i samostalnost. Našim polaznicima pomažemo da budu spremni da odgovore izazovima cjeloživotnog učenja.
Nastava u Cambridge centru je planirana i organizovana tako da odgovori opštim i specifičnim ciljevima učenja. Redovno vršimo provjeru napredovanja polaznika i kreiramo nastavni proces u skladu sa postignućem i postavljenim željenim ciljevima pojedinca i grupe.
Učenje je dinamičan proces i uključuje aktivno učešće svakog pojedinca od samog početka, bez obzira na predznanje. U Cambridge centru ćete naučiti kako da učite i postanete samostalni u savladavanju jezičkih vještina potrebnih za razmjenu i korištenje informacija u globalnom okruženju, dakle da postanete independent learner.
 
Uloga nastavnika u našoj školi nije da predaje jezik, nego da organizuje rad i motiviše polaznike da u paru ili grupi saznaju, otkrivaju, procjenjuju, zaključuju i aktivno koriste saznanja u prirodnoj atmosferi. Ova uloga zahtijeva stalnu interakciju između polaznika i nastavnika tako da polaznik u svakom trenutku zna koje gradivo uči, šta je cilj tog procesa, koji su očekivani ishodi, odnosno rezultati učenja i šta će moći da pročita i razumije, čuje i razumije, napiše i iskaže nakon što savlada dato gradivo, i koji vokabular će biti spreman da koristi. Time postižemo osnovni cilj nastavnog procesa koji podrazumijeva da polaznik stiče nova znanja, razvija nove vještine i zauzima nove stavove na kraju svakog obrazovnog ciklusa, što sigurno obezbjeđuje lični razvoj svakog pojedinca i podstiče ga na saradnju i pružanje podrške drugima.
Cambridge centar kreira okruženje u kome ćete se osjećati sigurno, u kome ćete uživati poštovanje, steći nova znanja i vještine i razviti samopouzdanje potrebno da slobodno komunicirate na engleskom jeziku.
Naša vizija je da osnažimo naše polaznike kako bi postali aktivni građani svijeta.

Kontakt

Contact

Lokacija

Cambridge centar
Izradi putanju

 

Kontakt

Cambridge centar
 • By nina who
 • Adresa: Svetozara Markovića 5, ulaz 11
 • Telefon: 051/221-730, 051/221-732
 • Email: [email protected]
 • Sajt: www.cambridge-centar.com
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Events

Cambridge centar
Nema događaja.

Ocijene

Cambridge centar

Total Ocijene

0

0 Total

Tragac

Najbolji pretrazivac za firme u regionu!
 • Usluga
 • Lokacija
 • Kvalitet
 • Ostalo

  Reviews

  Cambridge centar

  Kontakt