Auto team d.o.o.

3318 – RAPID CLEANER 500ml

Brzo čišćenje i odstranjivanje masnoća. Brzo, delotvorno i bez ostataka odstranjuje ulja, masti i prljavštinu. Omogućava brzu montažu i reparaturu. PRIMENA: Delove dobro naprskati i ostaviti da se ocede. Po potrebi ponoviti. Ne prskati na gumene, plastične ili lakirane površine. UPOZORENJE: Pazite da ne dođe u dodir sa kožom. Isparenja mogu prouzrokovati pospanost i omamljenost.