Galerija

O firmi

O agenciji !
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.

OZBILJNO RAČUNOVODSTVO ZA OZBILJAN BIZNIS

Orijentisani smo prema malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima. Cilj nam je da konstantno kvalitet usluga podižemo na viši nivo a naš spektar delovanja širimo. To će nam održati uspeh i ostvariti dugotrajan odnos sa klijentima zasnovan na međusobnom poverenju i stručnoj saradnji.

Zašto se odlučiti za nas

Savetujemo u svim oblastima računovodstveno-finansijskog poslovanja i poreza. Smatramo da ispravno vođenje računovodstvene evidencije predstavlja ključni aspekt dobrog poslovnog menadžmenta koji će na osnovu istih znatno olakšati donošenje strateških odluka.

Naši zaposleni su ovlašćene računovođe sa sertifikatom, ispunjavaju sve uslove i primenjuju sve standarde koji nalaže novi Zakon o računovodstvu i reviziji.

Koristimo sve savremene vidove komunikacije sa našim klijentima , imamo dobru saradnju sa svim poslovnim bankama, a u skladu sa ovlaštenjima i potrebama naših klijenata. Takođe i sa državnim institucijama. Preuzimamo sve vrste administrativnih poslova tako da dajemo mogućnost Vašoj firmi da se nesmetano bavi svojom delatnošću.Što vam znatno olakšava poslovanje i smanjuje troškove.

Na osnovu svih statističkih istraživanja pokazalo se da je prednost eksternog računovodstva u tome što je znatno jeftinije od internog jer su troškovi softvera, hardvera, zakupa, nameštaja, stručne literature, savetovanja, kadrova … nekoliko puta veći od troškova naknade za eksterno računovodstvo. Osim velike prednosti u smanjenju troškova uz nas možete biti sigurni da će taj segment Vašeg poslovanja biti odrađen u skladu sa svim zakonima i propisima jer konstantno ulažemo u edukaciju zaposlenih, koristimo savremenu tehnologiju u poslovanju, stojimo iza svog rada i preuzimamo svu odgovornost.

Posedujemo polisu osiguranja od profesionalne greške.

Finansijsko računovodstveni servis

Svesni ste važnosti računovodstva I želite da vaše knjige budu uredne
Važna Vam je sigurnost u poslovanju I potreban Vam je partner koji će odgovorno pratiti sve poslovne događaje bez obzira na njihovu složenost I veličinu
Želite stručni nadzor nad imovinom, obavezama, potraživanjima, prihodima, rashodima, kapitalom I rezultatu
Hteli bi ste da otkrijete uzroke slabosti I greške u poslovanju kako bi ste na iste pravovremeno I konkretno reagovali
Želite optimalne obaveze po osnovu svih vrsta poreza, doprinosa I taksi
Ukoliko je Vaš odgovor na sva navedena pitanja potvrdan bilo da ste privredno društvo, preduzetnik ili bilo koji drugi privredni subjekat dobro će Vam doći naš finansijsko računovodstveni servis.

Nudimo Vam:

Kompletno finansijsko računovodstvene usluge

Usluge izveštavanja I kontrolinga

On-line podrška 24/7

Izrada biznis planova

Pravna pomoć

HR podrška

Prikupljanje I dostavljanje dokumentacije na terenu

Sve ostale usluge u svim javnim institucijama I bankama

Street View

Radno vreme

Trenutno zatvoreno UTC + 2

Lokacija / Kontakt